Felinoterapia

Felinoterapia w swoich działaniach poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Jej moc jest w stanie pokonać różne bariery tkwiące w człowieku chociażby takie jak lęk przed zwierzętami, nieśmiałość czy zahamowania społeczne. Dziecko nawiązuje z nim kontakt, co powoduje uspokojenie się i otwarcie.
Felinoterapia znajduje zastosowanie wspomagając różne terapie np:
– osób niepełnosprawnych ruchowo i słuchowo
– dzieci autystycznych
– dzieci nadpobudliwych
– dzieci z zespołem Aspergera
– dzieci z zespołem Downa
– zaburzenia lękowe i emocjonalne
– łagodzić samotność .